Trước điều trị:

– Hạng I răng cối, cắn chìa 7mm

  • Chen chúc răng nhẹ hai hàm
  • Hàm trên hẹp

Điều trị:

– Nong hàm nhanh RPE

– Mắc cài kim loại độ khó 3

BEFORE & AFTER

IMAGES GALLERY


Đăng Ký Gói Trải Nghiệm 0Đ