Trước và Sau điều trị

Xem sự thay đổi kỳ diệu của các dịch vụ điều trị theo nguyên tắc bảo tồn răng thật của chúng tôi


Niềng răng hô hạng I răng cối – nong hàm – mắc cài kim loại độ 3

Trước điều trị: – Hạng I răng cối, cắn chìa 7mm Chen chúc răng nhẹ hai hàm Hàm trên hẹp Điều trị: – Nong hàm nhanh RPE – Mắc cài…

Xem tiếp

Niềng răng hô chen chúc hạng I mắc cài kim loại

Trước điều trị: Răng chen chúc nặng hai hàm Cắn chìa nhiều, hô răng hai hàm Điều trị: Nhổ răng tiền cối Chỉnh nha mắc cài kim loại

Xem tiếp

Niềng răng hô hạng 2 xương hàm

Nha khoa EDEN tự hào cung cấp hầu hết các điều trị nha khoa hiện đại cập nhật theo xu hướng mới nhất trên thế giới. EDEN cam kết chất…

Xem tiếp

Đăng Ký Gói Trải Nghiệm 0Đ