Trước và Sau điều trị

Xem sự thay đổi kỳ diệu của các dịch vụ điều trị theo nguyên tắc bảo tồn răng thật của chúng tôi


Veneer sứ toàn hàm

Trước điều trị: – Sâu kẽ nhiều răng – Nhiễm Fluoride răng sẫm màu nặng – Răng 26 sẫm màu do chết tuỷ răng Điều trị: – Nội nha răng…

Xem tiếp

Đăng Ký Gói Trải Nghiệm 0Đ